שירותי אירוח וגיבוי

שירותי אירוח וגיבוי

אצלנו בראל טכנולוגיות אין הגבלה על מספר העמודים, כמות התמונות והתוכן שתעלו לאתר.
שימו לב בעת תחילת העבודה על אתר חדש, לוודא שלא נגבה תשלום נוסף על פתיחת עמודים נוספים או העלאת תמונות.